• FI
 • EN
 • LAINE NIKKANEN LUUKKO OY
 • Puh. 010 581 440
 • Työnantajan työnjohto-oikeudesta - Artikkelit - Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko

  Asennetta riitojen ratkaisuun

  Asennetta riitojen ratkaisuun

  Sovittelu lisääntyy liike-elämän riitojen ratkaisumenetelmänä. Riitojen sovittelu on nopea ja kustannustehokas keino saavuttaa riidassa lopullinen ratkaisu, johon molemmat osapuolet voivat vaikuttaa.

  KYSY LISÄÄ AIHEESTA

  puh. 010 5811 440

  Asennetta riitojen ratkaisuun

  Yritystoiminnassa huolellisestikaan toimiva yrittäjä ei voi aina välttyä ristiriitatilanteilta sopimuskumppanin tai esimerkiksi työntekijän kanssa.

  Perinteinen, mutta kallis ja hidas tapa on saattaa kärjistynyt riita yleisen tuomioistuimen tai välimiesten ratkaistavaksi. Riitaan löytyy tuomioistuimessakin hitaasti, mutta varmasti ratkaisu. Parhaassakin tapauksessa tuomio miellyttää vain toista osapuolta tai pahimmassa tapauksessa ratkaisu on menettänyt merkityksensä kummallekin osapuolelle ajan kulumisen vuoksi.

  Pienyrityksellä ei välttämättä ole aikaa ja varaa vuosia kestävään prosessiin, jossa kustannukset voivat nousta moninkertaisiksi riidan intressiin nähden.

  Riitojen ratkaisuun on tarjolla yleisen tuomioistuimen ja välimiesmenettelyn sijaan vaihtoehtoisia tapoja, mutta niiden käyttäminen edellyttää riidan osapuolilta oikeaa asennetta – aitoa halua saada riita päättymään. Riitojen sovittelu tuomioistuinsovitteluna tai vapaaehtoisessa sovittelumenettelyssä on erinomainen, nopea ja kustannustehokas keino saavuttaa riidassa lopullinen ratkaisu, johon molemmat osapuolet voivat vaikuttaa ja jonka molemmat osapuolet hyväksyvät.

  Sovittelu on nopeasti laajentunut yksityishenkilöiden riidoista myös liike-elämän riitoihin. Omien kokemustemme mukaan sovittelu sopii erinomaisesti yritysten välisten riitojen ratkaisuun, koska yrittäjät osaavat pitää asiat asioina. Yrittäjät ovat myös tottuneita tekemään kustannus-riskianalyyseja ja käyttämään niitä päätöksenteon tukena. Sovittelu saattaa edellyttää omista periaatteista joustamista ja myös taloudellisia kompromisseja.

  Asianajaja- ja tuomarikunnassa on viime vuosina tapahtunut suuri asennemuutos ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun eteen on tehty määrätietoista työtä. Aloitettujen tuomioistuinsovittelujen onnistumisprosentit Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa ovatkin erittäin korkeita.

  Kokemustemme mukaan sovinnollisten ratkaisujen jälkeen riitojen osapuolet ovat tyytyväisempiä ratkaisuihin. Kustannukset ja erityisesti asianajajien palkkiot jäävät sovituissa riidoissa merkittävästi täysimittaista oikeudenkäyntiä alhaisemmiksi.

  Hyvä asianajaja pyrkii aina selvittämään oman päämiehen etujen mukaisen sovinnon mahdollisuuden ja harkitsee vakaasti sovittelun käyttämistä riidanratkaisumenetelmänä.

  Jouni Nikkanen ja Jussi Luukko