• FI
 • EN
 • LAINE NIKKANEN LUUKKO OY
 • Puh. 010 581 440
 • Avaimet onnistuneeseen hankintamenettelyyn - Artikkelit - Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko

  Avaimet onnistuneeseen hankintamenettelyyn

  Avaimet onnistuneeseen hankintamenettelyyn

  Tasapuolinen kohtelu edellyttää tarjoajien yhdenvertaista kohtelemista siten, että hankinnalle asetettavat vaatimukset koskevat samalla tavoin kaikkia tarjoajia.

  KYSY LISÄÄ AIHEESTA

  puh. 010 5811 440

  Avaimet onnistuneeseen hankintamenettelyyn

  Julkisen hankintamenettelyn jokaisessa vaiheessa on noudatettava syrjimättömyys-, yhdenvertaisuus-, avoimuus- ja suhteellisuusperiaatteita, jotta menettely täyttää hankintalain asettamat vaatimukset. Tasapuolinen kohtelu edellyttää tarjoajien yhdenvertaista kohtelemista siten, että hankinnalle asetettavat vaatimukset koskevat samalla tavoin kaikkia tarjoajia. Hankinnasta ilmoittaminen julkisesti, tarjouskilpailun ratkaisusta tiedottaminen osallistuneille ja hankinta-asiakirjojen julkisuus toteuttavat avoimuusperiaatetta. Suhteellisuusperiaatteen mukaan hankintamenettelyn vaatimuksien, jotka liittyvät tarjouspyynnön sisältöön tai ehtoihin, on oltava oikeassa suhteessa hankinnan laatuun nähden.

  Hankintamenettelyn keskeisin asiakirja on hankintayksikön laatima tarjouspyyntö, jossa määritellään hankinnan kohteen sisältö sekä siihen liittyvät ehdot. Tarjouspyynnössä on esitettävä kyseiset tiedot niin selkeästi, että tarjouspyynnön perusteella annettavia tarjouksia on helppo vertailla keskenään. Tarjoajan on laadittava täsmälleen tarjouspyynnön mukainen tarjous. Tarjouksesta on käytävä selkeästi ilmi, että tarjoajan palvelu tai tuote on tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous on hylättävä, samoin kuin tarjous, joka on saapunut myöhässä tai on muutoin puutteellinen.

  Hankintamenettelyssä tehtävistä päätöksistä voi valittaa markkinaoikeuteen ja sieltä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Harkittaessa päätöksestä valittamista on arvioitava, saadaanko valituksella aikaan toivottu tulos. Valituksella on menestymisen mahdollisuudet esimerkiksi silloin, kun tarjouspyyntö on niin epäselvä, ettei se tuota yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Valituksen menestyminen on mahdollista myös silloin, kun tarjouskilpailun voittanut tarjous ei vastaa esitettyä tarjouspyyntöä esimerkiksi siten, että tarjottu tuote tai palvelu ei vastaa hankinnan kohdetta tai teknisiä vaatimuksia.