• FI
 • EN
 • LAINE NIKKANEN LUUKKO OY
 • Puh. 010 581 440
 • Kuinka lähestyä ICT-sopimuksia?

  Kuinka lähestyä ICT-sopimuksia?

  Jopa ICT-sopimuksen kohteesta ja sisällöstä voi syntyä riitaa. Tämän vuoksi sopimuksen kohteen ja sisällön määrittelemisessä on oltava huolellinen.

  KYSY LISÄÄ AIHEESTA

  puh. 010 5811 440

  Kuinka lähestyä ICT-sopimuksia

  ICT-sopimukset ovat sisällöltään laajempia kuin perinteiset sopimukset ja alalla on vakiintuneita käytäntöjä, jotka ostajankin pitäisi tuntea.

  Mistään muusta yksittäisen sopimusehdon tulkinnasta ei ICT-sopimuksissa ole riidelty niin paljon kuin sopimuksen kohteesta ja siihen liittyvistä epäselvyyksistä. Tämän vuoksi sopimuksen kohteen ja sisällön määrittelemisessä on oltava erityisen huolellinen.

  Hyvä ICT-sopimus on yksinkertainen. Monimutkainenkin asiakokonaisuus pitäisi pystyä käsittelemään yksinkertaisesti ja tarvittaessa pilkkomaan pienempiin osiin. Mitä todellisuudessa ostetaan, mistä käytännössä maksetaan, mitä vastinetta rahalle saadaan – ja kuinka pitkäksi aikaa? Liiketoiminnan ydinkysymysten ympärille aletaan rakentaa varsinaista sopimusta.

  Huolellinen suunnittelu on välttämätöntä ICT-hankinnassa. Käytännön toteutus on kuitenkin vähintään yhtä tärkeää kuin suunnittelukin. Ostajan organisaatiossa tulisikin huolehtia riittävästä resursoinnista tulevan ICT-hankinnan käsittelemisessä, erityisesti sopimuksen neuvotteluvaiheessa. Asiantuntijan apua kannattaa kysyä ennakoiden: mieluummin etukäteen sopimuksen laadintavaiheessa etukäteen kuin jälkikäteen sopimuksen tulkintavaiheessa.

  Termi ICT pitää sisällään monenlaisia eri sopimuksia, esimerkiksi lisenssi-, ohjelmisto-, laitteisto-, huolto-, asiantuntijapalvelu- ja ylläpitosopimuksia sekä erilaisia pilvipalveluita koskevia sopimuksia. Laajat järjestelmähankinnat muodostuvat useimmiten näiden erilaisten sopimusten kokonaisuudesta. Teknologian kehittyessä myös alan vakiintuneet toimintatavat ja sopimusmallit ovat kehittyneet.

  Hyvä sopimus vastaa liiketoiminnan tarpeita, ei koskaan toisin päin. Jos liiketoiminnan tarpeet muuttuisivat sopimuksen voimassa ollessa, myös sopimusta on voitava tietyissä rajoissa muuttaa. Muutostarpeisiin varautuminen onkin yksi käytännön esimerkki, joka huolellisen ICT-ostajan tulee huomioida sopimusta neuvotellessaan.

  Markkinoilla on käytössä paljon vakiintuneita sopimusmalleja, erityisesti teknologiatoimittajille. Vakiosopimusten käyttö on yleistä ja niissä on omat hyvät puolensa. ICT-ostajan on kuitenkin syytä tiedostaa vakiosopimusten käytön ongelmat sekä niiden vaikutus osapuolten väliseen neuvottelutasapainoon.

  Lähtökohtaisesti ICT-sopimuksia koskevat riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä, joka on riidanratkaisuvaihtoehtona kallis. Siksi myös ongelmatilanteissa on tärkeää neuvottelujen tai sovittelumenettelyn avulla yrittää löytää ratkaisuja konflikteihin.

  Topi Ruotsalainen