Palvelut yksityisille

Lakipalveluja yksityisille
Palvelemme yksityishenkilöitä erityisesti oikeudenkäynteihin, sopimusoikeuteen ja riidanratkaisuun liittyvissä kysymyksissä.

  • Riita-asioiden oikeudenkäynnit
  • Kiinteistökauppariidat
  • Sopimukset ja asiakirjojen laadinta
  • Kiinteistö- ja asuntokauppa sekä rakentaminen
  • Neuvonta ja konsultointi
  • Perheoikeus, erityisesti perintösuunnittelu