• FI
 • EN
 • LAINE NIKKANEN LUUKKO OY
 • Puh. 010 581 440
 • Tietoa meistä - Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko

  Peitellyn osingon riski verosuunnittelussa

  Peitellyn osingon riski verosuunnittelussa

  Pienyritysten verotarkastuksissa veroseuraamuksia syntyy usein sen vuoksi, että yhtiön ja osakkaan väliset oikeustoimet katsotaan verotuksessa peitellyksi osingoksi.

  KYSY LISÄÄ AIHEESTA

  puh. 010 5811 440

  Peitellyn osingon riski verosuunnittelussa

  Laillisin keinoin tapahtuvalla verosuunnittelulla voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia säästöjä. Toimenpiteitä suunniteltaessa on tärkeää tiedostaa laillisen verosuunnittelun rajat. Pienyritysten verotarkastuksissa veroseuraamuksia syntyy usein sen vuoksi, että yhtiön ja osakkaan väliset oikeustoimet katsotaan verotuksessa peitellyksi osingoksi.

  Verotusmenettelylain 29.1 §:n mukaan peitelty osinko tarkoittaa rahanarvoista etuutta, jonka osakeyhtiö antaa osakkaansa tai tämän omaisen hyväksi osakkuusaseman perusteella tavallisesta olennaisesti poikkeavan hinnoittelun johdosta tai vastikkeetta. Peitellyn osingon oikaisuna yhtiön verotuksessa menetellään niin kuin olisi käytetty käypää hintaa ja osakkaan veronalaiseksi tuloksi katsotaan käyvän hinnan ja käytetyn hinnan erotus.

  Tavanomaisia esimerkkejä peitellystä osingosta ovat yhtiön osakkaalleen maksama käypää arvoa korkeampi vuokra toimitiloista tai kauppahinta osakkaalta hankitusta kiinteistöstä. Peiteltyä osinkoa voi syntyä myös päinvastaisessa tilanteessa eli yhtiön luovuttaessa osakkaalle käyttöoikeuden tai omistusoikeuden yhtiön omaisuuteen alihintaan tai vastikkeetta. Yhtiön ja osakkaan välisissä vuokrasopimuksissa ja omaisuuserien kaupoissa tulisikin etukäteen selvittää käypä arvo esimerkiksi hankkimalla kohteesta luotettava arviolausunto.

  Peitellyn osingon säännöksiä sovelletaan myös, jos yhtiö on maksanut osakkaalle tai tämän omaiselle palkkaa tai antanut luontoisetuja, vaikka työtä yhtiön hyväksi ei ole tehty. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun osakas pyrkii välttämään ansiotuloveron progressiota jakamalla henkilökohtaista tuloaan keinotekoisesti maksamalla yhtiöstä palkkaa yhtiössä työskentelemättömälle lapselleen tai puolisolleen. Myös yrityksessä työskentelevän osakkaan vain yksin saama epätavallinen etu, kuten yhtiön omistaman huvilan tai veneen käyttöetu, on usein katsottu peitellyksi osingoksi.