• FI
 • EN
 • LAINE NIKKANEN LUUKKO OY
 • Puh. 010 581 440
 • Työnantajan työnjohto-oikeudesta - Artikkelit - Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko

  Työnantajan työnjohto-oikeudesta

  Työnantajan työnjohto-oikeudesta

  Työnantajan työnjohto-oikeus tarkoittaa oikeutta järjestellä töitä ja työmenetelmiä sekä antaa työnjohdollisia ohjeita ja määräyksiä. Työnjohto-oikeutta rajoittaa kuitenkin erityisesti työntekijän kanssa tehty työsopimus.

  KYSY LISÄÄ AIHEESTA

  puh. 010 5811 440

  Työnantajan työnjohto-oikeudesta

  Työsopimuslain mukaan työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa työn suorittamisesta. Tämä työnantajan työnjohto-oikeus tarkoittaa oikeutta järjestellä töitä ja työmenetelmiä sekä antaa työnjohdollisia ohjeita ja määräyksiä.

  Työnjohto-oikeutta rajoittaa kuitenkin erityisesti työntekijän kanssa tehty työsopimus. Työnantaja ei ole työnjohto-oikeuteen vedoten oikeutettu muuttamaan sellaisia työsuhteen ehtoja, joista on yksityiskohtaisesti sovittu työsopimuksessa. Jos työsopimuksessa on esimerkiksi yksityiskohtaisia työtehtävien sisältöä tai työntekemispaikkaa koskevia ehtoja, niiden olennainen muuttaminen edellyttää yhteistä sopimista tai irtisanomisperusteen olemassaoloa ja irtisanomisajan käyttämistä ennen muutoksen voimaantuloa.

  Työnjohto-oikeuden perusteella annettavien ohjeiden ja määräysten tulee olla lain ja hyvän tavan mukaisia. Lisäksi määräysten on oltava kohtuullisia ja tasapuolisia siten, etteivät työnjohtomääräykset loukkaa laissa säädettyjä syrjintäkieltoja eivätkä tasapuolisen kohtelun vaatimusta. Viime kädessä työnantajan työnjohto-oikeuden laajuus on harkittava tapauskohtaisesti.

  Työnjohto-oikeutta tulee myös aktiivisesti käyttää silloin, kun työntekijän työsuorituksessa on puutteita. Ohjeet ja puuttuminen ongelmiin johtavat parhaassa tapauksessa tilanteen korjaantumiseen. Mikäli näin ei käy, siirrytään normaalisti varoituksella vahvempiin ohjauskeinoihin. Jos tämäkään ei auta, joudutaan harkitsemaan työsuhteen päättämistä. Tällöin avainasemassa on, että työnantaja on asiallisesti ja johdonmukaisesti tehnyt parhaansa tilanteen korjaantumiseksi. Mikäli ongelmiin ei ole puututtu ja annettu työntekijälle selvästi mahdollisuus korjata työsopimuksen vastainen menettelynsä, ei usein myöskään ole olemassa laillista työsopimuksen päättämisperustetta.