• FI
 • EN
 • LAINE NIKKANEN LUUKKO OY
 • Puh. 010 581 440
 • Tietoa meistä - Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko

  Testamentti uusperheessä

  Testamentti uusperheessä

  Uusperheen testamenttia ei kannata tehdä naapurilta kopioidulle pohjalle.

  KYSY LISÄÄ AIHEESTA

  puh. 010 5811 440

  Testamentti uusperheessä

  Perinnönjako uusperheissä voi luoda monimutkaisia ja ongelmallisia tilanteita, jotka voidaan ehkäistä etukäteen huolellisesti laaditulla testamentilla.

  Uusperheessä puolisoilla voi olla yhteisiä lapsia sekä lapsia aiemmista liitoista. Lesken aseman kannalta on suuri merkitys sillä, ovatko puolisot avoliitossa vai avioliitossa. Tämä vaikuttaa myös perinnönjakoon. Testamentilla voi vaikuttaa niin lesken kuin perillisten asemaan.

  Omaisuus uusperheessä voi olla ennen yhteiseloa hankittua ja puolisoiden yhteisesti hankkimaa.

  Keskeisimmäksi kysymykseksi nousee usein se, saako leski jäädä asumaan yhteiseen kotiin ja miten lesken toimeentulon voi turvata. Arvioitavaksi tulee usein, tulisiko leskelle määrätä omistus- vai hallintaoikeus asuntoon ja esimerkiksi kesämökkiin, ja mitä se käytännössä tarkoittaa.

  Testamentilla voidaan määrätä monipuolisesti omistus- ja hallintaoikeudesta. Myös rahalegaattien käyttö on useasti erinomainen keino turvata lesken asema.
  Testamenttimääräyksiä laadittaessa tulee ottaa huomioon ainakin perintökaaren määräys lakiosasta, joka on pakottavaa lainsäädäntöä.

  Uusperheissä kysymykseen tulee se, kuka lapsista perii ja kenet. Tätä pohtiessa tulee tiedostaa, miten omaisuus käyttäytyy mahdollisen avio-oikeuden nojalla puolisoiden kesken, ja miten se vaikuttaa perinnönjakoon.

  Testamentilla voi määrätä hyvin pitkälle omaisuuserien ja esineiden jakaantumisesta perillisten kesken. Näin voidaan ehkäistä ennakkoon riitoja perinnönjaossa sekä välttää muun muassa yhteisomistussuhteita, jotka eivät välttämättä ole mielekkäitä perillisten kesken. Näin esimerkiksi kesämökillä viihtyvän perillisen osuuteen voi nimenomaisesti sisällyttää kesämökin, eikä perillisten tarvitse tästä riidellä.

  Uusperheiden perheoikeudelliset kysymykset voivat olla hyvin yksilöllisiä, ja testamenttia laadittaessa on otettava huomioon sekä perintökaaren että avioliittolain säädökset. Testamentilla voidaan ratkoa monta ongelmatilannetta ja ehkäistä riitoja. Uusperheeseen harvoin soveltuu yksinkertainen erilaisista malleista kopioitava testamentti, sillä testamentin tulisi olla tarpeeksi selkeä ja laaja, että siinä on voitu ottaa kaikki tarvittava huomioon.