• FI
 • EN
 • LAINE NIKKANEN LUUKKO OY
 • Puh. 010 581 440
 • Lakipalvelut - Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko

  Lapsiasiat

  Erotilanteessa vanhemmille tulee ratkaistavaksi lapsen huoltoa, asumista ja tapaamista sekä elatusta koskevat kysymykset. Sovintoratkaisu on aina lapsen etu ja edistää vanhempien yhteistyötä jatkossa. Toimeksiannon alkuvaiheessa selvitämme aina mahdollisuuden sovinnolle. Aina sovintoratkaisua ei saavuteta ja tällöin pyrimme saavuttamaan asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen tuomioistuimessa.

  Huolto

  Vanhempien yhteishuoltajuudella tarkoitetaan sitä, että vanhemmat päättävät yhdessä lapsen asioista ja kummallakin vanhemmalla on oikeus saada lasta koskevia tietoa viranomaisilta. Lähtökohta on, että lapsen etu toteutuu parhaiten, kun vanhemmilla on yhteishuoltajuus. Yhteishuoltajuus jatkuu lapsen huoltajien erotessakin, ellei vanhemmat muuta sovi tai käräjäoikeus toisin päätä. Kiistatilanteessa käräjäoikeus voi lapsen edun vaatiessa määrätä huoltajuuden vain toiselle vanhemmalle. Yksinhuoltajuus tarkoittaa sitä, että määräysvalta lasta koskevissa asioissa on toisella vanhemmalla yksin.

  Asuminen ja tapaaminen

  Virallisesti lapsi voi asua vain toisen vanhemman luona. Lähivanhemmaksi kutsutaan sitä vanhempaa, jonka luona lapsi asuu. Lapsella on oikeus tavata sitä vanhempaansa, jonka luona hän ei vakituisesti asu. Tätä vanhempaa kutsutaan etävanhemmaksi. Tapaamisista sovittaessa päätetään kuinka usein lapsi tapaa etävanhempaa. Myös vuoroasumisjärjestely on mahdollinen, jolloin lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhemman luona. Mikäli lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhemman luona, tulee vanhempien sopia lapsen virallinen asuinpaikka. Virallinen asuinpaikka määrittää muun muassa lapsen päiväkodin ja koulun. Kun lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhemman luona, vanhemmista ei käytetä lähi- ja etävanhempinimityksiä.

  Elatus

  Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksen tarpeesta, kunnes lapsi täyttää 18-vuotta. Vanhempi voidaan velvoittaa suorittamaan lapselle elatusapua, jos lapsi ei asu vakituisesti hänen luonaan. Elatusavun määrään vaikuttavat lapsen elatuksen tarve, vanhempien elatuskyky sekä tapaamisoikeuden laajuus. Vuoroasumistilanteessa elatusapua voidaan maksaa vähävaraisemmalle vanhemmalle lapsen elatuksen turvaamiseksi.

  Lue lisää lapsen elatuksesta tästä: Lapsen elatus