• FI
 • EN
 • LAINE NIKKANEN LUUKKO OY
 • Puh. 010 581 440
 • Lakipalvelut - Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko

  Perheoikeus

  Toimistomme hoitaa kaikkia perheen ja kuolinpesän lakiasioita. Laadimme ammattitaidolla testamentit, avioehtosopimukset, lahjakirja, perukirjat, ositukset ja perinnönjaot.

  Avioehtosopimus

  Avio-oikeus tarkoittaa sitä, että puolisoiden netto-omaisuus tasataan erotilanteessa tai toisen kuoleman jälkeen tehtävässä osituksessa. Mikäli puolittamisperisaatteesta halutaan poiketa, voi kihlapari tai aviopari laatia avioehtosopimuksen. Toisissa tai kolmansissa avioliitoissa avioehtosopimus laaditaan paljon useammin kuin ensimmäisissä avioliitoissa. Etenkin yrittäjälle avioehto voi olla kuin henkivakuutus. Ilman avioehtoa yrittäjä voi joutua maksamaan erotilanteessa exälle työpaikastaan.

  Perunkirjoitus

  Lain mukaan 3 kuukauden sisällä kuolemasta on pidettävä perunkirjoitus. Perunkirjoitus on käytännössä osakas- ja omaisuusluettelo. Perukirja toimii myös perintöveroilmoituksena. Vaikka perukirjan voikin laatia kuka tahansa, on suositeltavaa käyttää perunkirjoituksessa perheoikeuden ja verotuksen tuntevaa ammattilaista.

  Ositus

  Aviopuolisoiden varat ja velat jaetaan lopullisesti omaisuuden osituksessa. Mikäli puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, omaisuus puolitetaan ja molemmille puolisoille jää yhtä paljon netto-omaisuutta osituksen jälkeen. Mikäli puolisot pääsevät yhteisymmärrykseen asioista, tehdään ositus sopimusosituksena kirjallisella allekirjoitetulla sopimuksella, jolla on kaksi todistajaa.

  Ositussopimuksen voi tehdä itse, mutta muotovirheiden ja oikeudenmenetysten välttämiseksi kannattaa turvautua asiantuntijan apuun. Lakimiehen tehtävänä on varmistaa, että sopimus on sisällöltään oikea eikä sopimuksesta aiheudu yllättäviä veroseuraamuksia. Ositukseen saattaa liittyä varainsiirtoveron luovutusvoiton veroseuraamuksia. Myös lahjavero voi tulla kysymykseen, mikäli puoliso luopuu omaisuudestaan toisen hyväksi. Asiantuntija selvittää ennakolta, minkälaisia veroseuraamuksia ositukseen voi liittyä.

  Ositusprosessin kesto ja kustannukset riippuvat vahvasti siitä, liittyykö ositukseen riitaisia kysymyksiä. Jos eroavat puolisot pääsevät keskenään sopuun omaisuuden jaosta, on ositus nopea, yksinkertainen ja edullinen toimitus. Valitettavasti omaisuuden jakaminen ei aina suju yhteisymmärryksessä ja omaisuuden jakamista varten on haettava pesänjakaja. Tällöin kustannukset voivat pahimmillaan nousta jopa kymmeniin tuhansiin euroihin. Tämän vuoksi on suurta viisautta pyrkiä kaikin keinoin sovinnolliseen ratkaisuun.

  Mikäli puolisot ovat laatineet avioehtosopimuksen, puhutaan omaisuuden erottelusta.

  Perinnönjako

  Hoidamme kuolinpesien perinnönjakoja ja osituksia.

  Perinnönjaon kustannukset ja prosessin kesto riippuvat voimakkaasti siitä, ovatko osapuolet yksimielisiä jaon lopputuloksesta. Mikäli ihmiset ja asiat ovat erimielisiä, perinnönjako voi olla hidas ja kallis prosessi.

  Mikäli osakkaat ovat yksimielisiä, perinnönjako toteutetaan kirjallisella, kaikkien osakkaiden allekirjoittamalla sopimuksella, jolla on kaksi todistajaa. Perinnönjaon voi toteuttaa ilman lakimiehen apua, muotovirheiden ja oikeudenmenetysten välttämiseksi kannattaa turvautua asiantuntijan apuun.