• LAINE NIKKANEN LUUKKO OY
 • Puh. 010 581 440
 • laineco-uusi-yrityksille

  Lakipalvelut yrityksille

  Tarjoamme lakipalvelut yrityksille, yrittäjille ja julkisyhteisöille ammattitaidolla ja kustannustehokkaasti. Olemme luotettava yhteistyökumppani kaikissa oikeudellista asiantuntemusta vaativissa kysymyksissä – pienyrityksistä konserneihin.

  Neuvonta ja konsultointi

  Asiantuntevaa neuvontaa liikkeenjohdollisen päätöksenteon tueksi omalla toimialallasi. Joustava ja kustannustehokas palvelukonseptimme räätälöidään yrityksesi tarpeisiin.

  Oikeudenkäynti ja välimiesmenettely

  Olemme oikeudenkäyntien ammattilaisia. Avustamme asiakkaitamme oikeudenkäynneissä yleisissä tuomioistuimissa, välimiesoikeudessa, hallintotuomioistuimissa ja markkinaoikeudessa.

  Sopimusoikeus

  Laita sopimusehdot kuntoon jo ennen erimielisyyksien syntymistä. Ota yhteyttä, kun tarvitset apua sopimuksen laatimisessa tai sopimusehtosi vaatii tarkastamista!

  Riitojen ratkaisu

  Ensisijaisesti riitatilanteissa ratkaisua haetaan neuvotteluteitse, mutta asiakkaan etu voi joissain tilanteissa vaatia ratkaisun hakemista ulkopuolisen sovittelijan, tuomioistuimen tai välimiesoikeuden kautta. Me autamme!

  Työoikeus ja työturvallisuus

  Erityisosaamiseemme kuuluvat kaikki HR-asiat, työ- ja johtajasopimusten laadinta, palkkausjärjestelmän kehittäminen, YT-neuvottelut, työsuhteen päättämistilanteet ja tuomioistuimeen edenneet työsuhteisiin ja työturvallisuuteen liittyvät asiat.

  Vahingonkorvausoikeus

  Ennakoivan riskienhallinnan lisäksi avustamme asiakkaitamme jo tapahtuneen sopimukseen perustuvan tai sopimuksen ulkoisen vahingon korvaamista koskevissa asioissa.

  Yrittäjän henkilökohtaiset lakiasiat

  Yrittäjien henkilökohtaisten asioiden hoitaminen edellyttää myös yritystoiminnan tuntemusta. Kun yrityksesi on toimistomme asiakas, hoidamme myös yrittäjän ja muun henkilöstön henkilökohtaiset lakiasiat.

  Yrityskauppa, liiketoimintakauppa, sukupolvenvaihdos

  Hoidamme eritysosaamiseemme kuuluvat yritysjärjestelyt, yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset tehokkaasti ja ammattitaidolla.

  Rakentaminen ja ympäristöoikeus

  Hoidamme rakennusurakoihin liittyvät sopimusten laadinnan, riidat ja oikeudenkäynnit. Olemme hoitaneet lukuisia urakkariitoja niin rakennusurakoitsijoiden kuin tilaajien puolelta.

  Julkiset
  hankinnat

  Julkisiin hankintoihin liittyvät oikeudenkäynnit ja neuvonta – yrityksille ja julkisyhteisöille.

  Rikosasiat

  Erikoisalaamme on epäiltyjen avustaminen liiketoimintaan liittyvissä rikosasioissa: esimerkiksi työturvallisuusrikokset, talousrikokset, liikennerikokset ja ympäristörikokset.

  Yhtiöoikeus

  Yhtiöoikeudellisten asioiden hoitaminen on yksi keskeisimmistä toimistomme erityisosaamisalueista. Yhtiöoikeudellisten säännösten muodostaman kokonaisuuden hallinta on onnistuneen liiketoiminnan edellytys.

  Yrityssaneeraus

  Yrityssaneeraus voi olla toimiva keino ratkaista yrityksen vakavat maksuvaikeudet. Onko yrityksenne hakeutumassa saneeraukseen tai tarvitsetteko luotettavan selvittäjän liiketoiminnan saneerauksen tueksi?

  Konkurssimenettely

  Olemme konkurssimenettelyn ammattilaisia niin pesänhoitajan tehtävissä kuin konkurssin liittyvissä oikeudenkäyntiasioissakin.

  Selvitystila ja yritystoiminnan lopettaminen

  Neuvomme yrittäjiä toiminnan lopettamisessa yritysmuodosta riippumatta. Avustamme myös osakeyhtiön purkamisessa selvitystilan kautta.

  Verotus

  Avustamme verotarkastukseen liittyvissä asioissa. Hoidamme tuloverotukseen, arvonlisäverotukseen, jäteverotukseen ja arvonlisäverotukseen liittyviä valitus- ja oikeudenkäyntiasioita.