• FI
 • EN
 • LAINE NIKKANEN LUUKKO OY
 • Puh. 010 581 440
 • laineco-uusi-yrityksille

  Lakipalvelut yrityksille

  Tarjoamme lakipalvelut yrityksille, yrittäjille ja julkisyhteisöille ammattitaidolla ja kustannustehokkaasti. Olemme luotettava yhteistyökumppani kaikissa oikeudellista asiantuntemusta vaativissa kysymyksissä – pienyrityksistä konserneihin.

  Neuvonta ja konsultointi

  Asiantuntevaa neuvontaa liikkeenjohdollisen päätöksenteon tueksi omalla toimialallasi. Joustava ja kustannustehokas palvelukonseptimme räätälöidään yrityksesi tarpeisiin.

  Neuvonta ja konsultointi

  Lue lisää →

  Oikeudenkäynti ja välimiesmenettely

  Olemme oikeudenkäyntien ammattilaisia. Avustamme asiakkaitamme oikeudenkäynneissä yleisissä tuomioistuimissa, välimiesoikeudessa, hallintotuomioistuimissa ja markkinaoikeudessa.

  Oikeudenkäynti ja välimiesmenettely

  Lue lisää →

  Sopimusoikeus

  Laita sopimusehdot kuntoon jo ennen erimielisyyksien syntymistä. Ota yhteyttä, kun tarvitset apua sopimuksen laatimisessa tai sopimusehtosi vaatii tarkastamista!

  Sopimusoikeus

  Lue lisää →

  Riitojen ratkaisu

  Ensisijaisesti riitatilanteissa ratkaisua haetaan neuvotteluteitse, mutta asiakkaan etu voi joissain tilanteissa vaatia ratkaisun hakemista ulkopuolisen sovittelijan, tuomioistuimen tai välimiesoikeuden kautta. Me autamme!

  Riitojen ratkaisu

  Lue lisää →

  Työoikeus ja työturvallisuus

  Erityisosaamiseemme kuuluvat kaikki HR-asiat, työ- ja johtajasopimusten laadinta, palkkausjärjestelmän kehittäminen, YT-neuvottelut, työsuhteen päättämistilanteet ja tuomioistuimeen edenneet työsuhteisiin ja työturvallisuuteen liittyvät asiat.

  Työoikeus ja työturvallisuus

  Lue lisää →

  Vahingonkorvausoikeus

  Ennakoivan riskienhallinnan lisäksi avustamme asiakkaitamme jo tapahtuneen sopimukseen perustuvan tai sopimuksen ulkoisen vahingon korvaamista koskevissa asioissa.

  Vahingonkorvausoikeus

  Lue lisää →

  Yrittäjän henkilökohtaiset lakiasiat

  Yrittäjien henkilökohtaisten asioiden hoitaminen edellyttää myös yritystoiminnan tuntemusta. Kun yrityksesi on toimistomme asiakas, hoidamme myös yrittäjän ja muun henkilöstön henkilökohtaiset lakiasiat.

  Yrittäjän henkilökohtaiset lakiasiat

  Lue lisää →

  Yrityskauppa, liiketoimintakauppa, sukupolvenvaihdos

  Hoidamme eritysosaamiseemme kuuluvat yritysjärjestelyt, yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset tehokkaasti ja ammattitaidolla.

  Yrityskauppa, liiketoimintakauppa, sukupolvenvaihdos

  Lue lisää →

  Rakentaminen ja ympäristöoikeus

  Hoidamme rakennusurakoihin liittyvät sopimusten laadinnan, riidat ja oikeudenkäynnit. Olemme hoitaneet lukuisia urakkariitoja niin rakennusurakoitsijoiden kuin tilaajien puolelta.

  Rakentaminen ja ympäristöoikeus

  Lue lisää →

  Julkiset
  hankinnat

  Julkisiin hankintoihin liittyvät oikeudenkäynnit ja neuvonta – yrityksille ja julkisyhteisöille.

  Julkiset
  hankinnat

  Lue lisää →

  Rikosasiat

  Erikoisalaamme on epäiltyjen avustaminen liiketoimintaan liittyvissä rikosasioissa: esimerkiksi työturvallisuusrikokset, talousrikokset, liikennerikokset ja ympäristörikokset.

  Rikosasiat

  Lue lisää →

  Yhtiöoikeus

  Yhtiöoikeudellisten asioiden hoitaminen on yksi keskeisimmistä toimistomme erityisosaamisalueista. Yhtiöoikeudellisten säännösten muodostaman kokonaisuuden hallinta on onnistuneen liiketoiminnan edellytys.

  Yhtiöoikeus

  Lue lisää →

  Yrityssaneeraus

  Yrityssaneeraus voi olla toimiva keino ratkaista yrityksen vakavat maksuvaikeudet. Onko yrityksenne hakeutumassa saneeraukseen tai tarvitsetteko luotettavan selvittäjän liiketoiminnan saneerauksen tueksi?

  Yrityssaneeraus

  Lue lisää →

  Konkurssimenettely

  Olemme konkurssimenettelyn ammattilaisia niin pesänhoitajan tehtävissä kuin konkurssin liittyvissä oikeudenkäyntiasioissakin.

  Konkurssimenettely

  Lue lisää →

  Selvitystila ja yritystoiminnan lopettaminen

  Neuvomme yrittäjiä toiminnan lopettamisessa yritysmuodosta riippumatta. Avustamme myös osakeyhtiön purkamisessa selvitystilan kautta.

  Selvitystila ja yritystoiminnan lopettaminen

  Lue lisää →

  Verotus

  Avustamme verotarkastukseen liittyvissä asioissa. Hoidamme tuloverotukseen, arvonlisäverotukseen, jäteverotukseen ja arvonlisäverotukseen liittyviä valitus- ja oikeudenkäyntiasioita.

  Verotus

  Lue lisää →

  Teknologia ja immateriaalioikeudet

  Avustamme asiakkaitamme teknologiasopimuksissa ja teknologiaratkaisujen kaupallistamisessa. Käsittelemme tietosuojaa, tavaramerkkejä ja sähköistä kaupankäyntiä koskevia oikeudellisia kysymyksiä.

  Teknologia ja immateriaalioikeudet

  Lue lisää →