• FI
 • EN
 • LAINE NIKKANEN LUUKKO OY
 • Puh. 010 581 440
 • Lakipalvelut - Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko

  Julkiset hankinnat

  Jäikö yrityksesi rannalle julkisesta hankinnasta? Ota yhteyttä, niin arvioidaan, kannattaako valitusprosessiin lähteä. Mikäli valitukselle on aihetta, hoidamme myös julkisiin hankintoihin liittyviä oikeudenkäyntejä yrityksille.

  Julkisyhteisöt

  Tarjoamme julkisyhteisöille apua hankintojen suunnittelussa. Julkiset hankinnat ovat herkkiä aiheuttamaan valituksia ja oikeudenkäyntejä – joskus aiheellisesti ja joskus aiheettomasti. Huolellinen hankinnan valmistelu vähentää riskiä hankintapäätösten muuttumisesta. Pyydä meiltä tarjousta hankintaan liittyvästä avustamisesta – ammattilaisen käyttäminen voi tulla jopa halvemmaksi kuin organisaation oman asiantuntijan. Lisäksi tarjoamme apuamme hankintoihin liittyviin oikeudenkäynteihin myös julkisyhteisöille.

  Yritykset

  Julkinen hankinta tarkoittaa sellaista tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintaa, jota valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä tarkoitetut hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Hankintayksikön on tehtävä julkiset hankinnat kansallisia hankintalakeja ja EU-hankintadirektiivejä noudattaen. Asianajajamme ovat perehtyneitä hankintalainsäädäntöön. Asianajajina neuvomme asiakkaitamme hankintamenettelyyn liittyvissä yleisissä asioissa, kuten tarjouspyyntöön ja tarjousten täydentämis- ja korjaamispyyntöihin vastaamisessa.

  Hankintalainsäädännön keskeisenä lähtökohtana on hankintojen avoin ja tehokas kilpailuttaminen ja tarjouksen tehneiden tasapuolinen kohtelu. Nämä periaatteet eivät kuitenkaan aina toteudu. Yleisin toimeksiantomme hankinta-asioissa liittyy muutoksenhaussa avustamiseen tilanteessa, jossa hankintayksikön hankintamenettelyä koskeva päätös on hankintalainsäädännön vastainen. Tällöin haemme asiakkaan puolesta hankintaoikaisua tai laadimme valituksen markkinaoikeudelle.