• FI
 • EN
 • LAINE NIKKANEN LUUKKO OY
 • Puh. 010 581 440
 • Lakipalvelut - Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko

  Konkurssimenettely

  Toimistomme hoitaa lukuisia konkursseja vuodessa ja meillä on kokemusta useilta eri toimialoilta. Laadimme tarvittaessa myös konkurssihakemuksen joko velkojan tai velallisen toimeksiannosta.

  Konkurssi on menettely, jossa yrityksen koko omaisuus realisoidaan ja kertyneet varat jaetaan velkojille velkojen määrän suhteessa. Konkurssimenettelyssä käytännön asioita hoitaa pesänhoitaja, joka on konkurssiasioihin erikoistunut asianajaja tai muu lakimies. Ammattitaitoinen pesänhoitaja saa omaisuuden realisoitua parhaaseen mahdolliseen hintaan. Ylintä päätösvaltaa konkurssissa käyttävät velkojat velkojainkokouksessa.

  Konkurssihakemus

  Usein konkurssihakemuksen laatii joku velkojista, mutta osa konkursseista alkaa velallisen omasta hakemuksesta. Mikäli yritys on pysyvästi maksukyvytön, eikä maksukyvyttömyyttä saada mitenkään poistettua, yrityksen johdon kannattaa tehdä itse ajoissa konkurssihakemus. Jos näin ei tehdä, on riski, että pitkään maksuvaikeuksissa oleva yritys voi vahingossa tulla syyllistyneeksi esimerkiksi osakeyhtiölain vastaisiin toimiin tai jopa rikoslaissa rangaistavaan menettelyyn – esimerkiksi jos kirjanpito laiminlyödään kokonaan rahapulan vuoksi.

  Osakeyhtiön konkurssi

  Osakeyhtiön konkurssissa omistajalla tai hallituksen jäsenellä ei ole henkilökohtaista velkavastuuta. Ylimmän johdon on kuitenkin huolehdittava, että kirjanpito, veroilmoitukset ja muut lakisääteiset ilmoitukset hoidetaan. Varojen lainaaminen tai jakaminen ilman liiketaloudellista perustetta osakeyhtiöstä on usein laitonta ja voi johtaa vastuun realisoitumiseen. Lisäksi osakeyhtiössäkin omistaja vastaa yrittäjän eläkemaksusta henkilökohtaisesti. Myös yrittäjän antamat takaukset tai panttaukset voivat johtaa yrittäjän henkilökohtaisiin taloudellisiin menetyksiin.

  Konkurssimenettelyn tarkoituksena on omaisuuden realisointi ja varojen jakaminen velkojille. Mikäli pesän varat eivät riitä, konkurssi raukeaa varojen puutteeseen. Konkurssin raukeaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yhtiö voisi jatkaa liiketoimintaansa.