• FI
 • EN
 • LAINE NIKKANEN LUUKKO OY
 • Puh. 010 581 440
 • Lakipalvelut - Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko

  Oikeudenkäynti ja välimiesmenettely

  Toimistomme asianajajat ovat kokeneita oikeudenkäyntien ammattilaisia. Avustamme asiakkaitamme oikeudenkäynneissä yleisessä tuomioistuimessa, välimiesoikeudessa sekä hallintotuomioistuimessa. Yleisimpiin toimeksiantoihimme kuuluvat esimerkiksi yrityksen asiakassopimukset, toimitussopimukset, vahingonkorvaukset, yritysjärjestelyt, kiinteistöt, rakentaminen, ympäristöoikeus, julkiset hankinnat, työsuhteet, työturvallisuus ja talousrikosasiat.

  Ensisijainen tavoitteemme on – sinun aikasi ja rahojesi säästämiseksi – pyrkiä ratkaisuihin ilman oikeudenkäyntiä tai välimiesmenettelyä. Aina oikeudenkäynneiltä ei kuitenkaan voida välttyä, ja tällöin tarvitset tueksesi huolellisen ja ammattitaitoisen oikeudenkäyntiasiamiehen. Vaikka emme voi luvata oikeudenkäynnin lopputulosta, saat meiltä objektiivisen arvion oikeudenkäynnin mahdollisuuksista ja riskeistä. Valmistaudumme huolellisesti ja pidämme langat käsissämme oikeudenkäynneissä.

  Useimmiten ainakin osa oikeudenkäynnin kustannuksista saadaan rahoitettua oikeusturvavakuutuksesta. Hoidamme oikeusapuasioita erikseen sovittaessa. Kokonaan tai osittain maksutonta oikeusapua voi saada valtion varoista, mikäli tulot tai varallisuus eivät ylitä oikeusapulain mukaisia rajoja.

  Toimistomme asianajajat avustavat asiakkaita oikeudenkäynneissä yleisissä tuomioistuimissa (käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus eli KKO), hallintotuomioistuimissa (hallinto-oikeudet ja korkein hallinto-oikeus eli KHO), erityistuomioistuimissa (markkinaoikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus) ja välimiesoikeuksissa.