• FI
 • EN
 • LAINE NIKKANEN LUUKKO OY
 • Puh. 010 581 440
 • Lakipalvelut - Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko

  Riitojen ratkaisu

  Yksi keskeisimmistä erityisosaamisalueistamme on riitojen ratkaisu. Useiden eri toimialojen tuntemuksen ja liikejuridiikkaan liittyvän oikeudenalaosaamisen vuoksi asiantuntijamme ovat valmiina avustamaan tehokkaan strategian laatimiseksi ja haastavan tilanteen ratkaisemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

  Vaikka riitatilanteisiin ennalta varautuminen on tärkeää, riitaisuuksia ei voida liiketoiminnassakaan aina välttää. Merkittävän määräisiin taloudellisiin vaatimuksiin liittyvät riitaisuudet ja riidan käsittely voi olla uhka yrityksen toiminnan jatkuvuudelle. Tämän vuoksi asiantuntijan puoleen kääntyminen hyvissä ajoin on erittäin tärkeää.

  Ensisijaisesti riitatilanteissa ratkaisua haetaan neuvotteluteitse, mutta asiakkaan etu voi joissain tilanteissa vaatia ratkaisun hakemista ulkopuolisen sovittelijan, tuomioistuimen tai välimiesoikeuden kautta. Toimistomme asiantuntijoilla on vankka kokemus vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä sekä riitojen ratkaisemisesta tuomioistuinkäsittelyssä ja välimiesoikeudessa. Hoidamme asiantuntemuksella myös riitoihin liittyvät turvaamistoimiasiat sekä tuomioiden täytäntöönpanon.

  Toimistomme juristi on sopimisen ammattilainen, joka pyrkii saamaan taloudellisesti hyviä tuloksia. Hyvä asianajaja pyrkii pitämään asiakkaansa poissa oikeudenkäynneistä ja saavuttamaan tuloksia neuvottelemalla ja sopimalla. Toimistomme on sitoutunut edistämän tuomioistuinsovittelun käyttämistä riidanratkaisumenettelynä. Olemme saanut erittäin hyviä kokemuksia käräjäoikeuden järjestämistä tuomioistuinsovitteluista myös kaupallisissa riidoissa.

  Toimistomme asianajaja Jouni Nikkanen on Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon merkitty sovittelija, ja hän on käytettävissä etenkin yritystoimintaan liittyvässä sovittelussa.