• FI
 • EN
 • LAINE NIKKANEN LUUKKO OY
 • Puh. 010 581 440
 • Lakipalvelut - Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko

  Selvitystila ja yrityksen lopettaminen

  Autamme yrittäjää toiminnan lopettamisessa yritysmuodosta riippumatta.

  Tilanteessa, jossa yritystoiminta lopetetaan kokonaan eikä esimerkiksi yrityskauppa, sukupolvenvaihdos tai muu yritysjärjestely ole mahdollista, osakeyhtiö voidaan purkaa selvitystilamenettelyssä. Edellytyksenä yhtiön purkamiselle selvitystilan kautta on se, että yhtiö voi maksaa velkansa. Jos yhtiö on ylivelkainen, selvitystilan vaihtoehtona yhtiön purkamiselle on yhtiön konkurssimenettely.

  Osakeyhtiön selvitystila

  Ennen selvitystilan aloittamista suosittelemme keskustelemaan selvitystilan aloittamisen edellytyksistä lakimiestemme kanssa. Tarvittaessa hoidamme selvitysmiehen tehtävät kokonaan tai avustamme selvitysmiehen tehtävän hoitamisessa.

  Selvitystilamenettelystä on säännelty osakeyhtiölaissa. Yhtiökokous päättää yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Selvitystilan tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen maksaminen sekä ylijäämän suorittaminen osakkeenomistajille tai muille sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään.

  Yhtiökokouksen on valittava yksi tai useampi selvitysmies hallituksen ja toimitusjohtajan sijaan hoitamaan yhtiön asioita selvitystilan aikana. Selvitysmiehen tulee muuttaa rahaksi selvitystä varten tarvittava määrä yhtiön omaisuutta ja maksaa yhtiön velat sekä suorittaa muut osakeyhtiölain mukaan selvitysmiehelle kuuluvat tehtävät. Yhtiön liiketoimintaa saadaan jatkaa ainoastaan siinä määrin kuin tarkoituksenmukainen selvitys sitä vaatii.

  Suoritettuaan tehtävänsä selvitysmies antaa lopputilityksen hallinnostaan laatimalla kertomus koko selvitysmenettelystä. Yhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmiehet ovat esittäneet lopputilityksen yhtiökokouksessa. Yhtiö ei purkautumisen jälkeen voi hankkia oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia.

  Purkamisesta selvitystilamenettelyllä aiheutuu sekä yhtiölle että osakkaalle tuloveroseuraamuksia. Myös arvonlisäverotus on huomioitava, mikäli yhtiöllä on jäljellä arvonlisäverollisia omaisuuseriä. Osakas voi joutua maksamaan varainsiirtoveroa, mikäli osakas saa jako-osana kiinteistöjä tai muita varainsiirtoverollisia omaisuuseriä.

  Henkilöyhtiön ja toiminimen lopettaminen

  Henkilöyhtiö eli avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö lopetetaan yhtiösopimuksen muutoksella.

  Toiminimi ei ole yhtiö eikä oikeushenkilö. Toiminimen ”omistaja” toimii yksityisenä elinkeinonharjoittajana ja vastaa henkilökohtaisesti kaikista yritystoiminnan veloista ja vastuista. Toiminimen toiminnan lopettaminen tehdään YTJ-lomakkeella eikä siihen tarvita erillisiä sopimuksia. Toiminimen toiminnan lopettamisella on aina veroseuraamuksia.

  Henkilöyhtiön purkamisella ja toiminimen lopettamisella voi olla tuloveroseuraamusten lisäksi arvonlisäveroseuraamuksia.