• FI
 • EN
 • LAINE NIKKANEN LUUKKO OY
 • Puh. 010 581 440
 • Lakipalvelut - Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko

  Sopimusoikeus

  Toimistomme lakimiehet ovat sopimusoikeuden asiantuntijoita. Liikejuridiikan ammattilaisina avustamme yrityksenne sopimusten neuvottelemisessa, laatimisessa ja sopimusehtojen tarkastamisessa kaikilla yritystoiminnan osa-alueilla. Avustamme myös tilanteissa, joissa sopimusehdoista syntyy erimielisyyksiä.

  Asianmukaisesti ja yritystoiminnan erityispiirteet huomioon ottaen laadittu sopimus tukee liiketoimintaa ja ehkäisee sopimussuhteesta syntyviä riitoja. Vaikka kaikilta riidoilta ei voida hyvin laaditusta sopimuksesta huolimatta välttyä, etukäteen sovitut sopimusrikkomusten seuraamukset ja riidanratkaisulausekkeet tuovat ennakoitavuutta mahdollisia riitatilanteita varten.

  Käänny asiantuntijoidemme puoleen, olipa kyseessä osakassopimus, työsopimus, toimitusjohtajasopimus, vuokrasopimus, alihankintasopimus, kauppasopimus, salassapitosopimus, tuotantosopimus tai esimerkiksi tavaran tai palvelun kauppaan liittyvät yleiset sopimusehdot. Erityisosaamiseemme kuuluvat myös yritysjärjestelyitä koskevat sopimukset, kansainväliseen kauppaan liittyvät sopimukset, agenttisopimukset sekä lisenssi- ja franchisingsopimukset.