• FI
 • EN
 • LAINE NIKKANEN LUUKKO OY
 • Puh. 010 581 440
 • Lakipalvelut - Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko

  Työoikeus ja työturvallisuus

  Asiantuntijoillamme on vahva kokemus ja osaaminen kaikilla työoikeuden alueilla. Työoikeudelliset säännökset määrittävät työntekijän ja työnantajan väliset oikeussuhteet, yhteistoimintaa yrityksessä koskevat menettelytavat sekä työehtosopimuksiin ja niiden soveltamiseen liittyvät kysymykset. Neuvomme asiakkaitamme eri toimialaloilla työoikeudellisissa kysymyksissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

  Me autamme monipuolisesti työoikeuteen liittyvissä asioissa, joihin kuuluvat työsopimusten laadinta, palkkausjärjestelmän kehittäminen, yhteistoimintaneuvottelut, työsuhteen päättäminen ja tuomioistuimeen edenneet riitatilanteet. Erityisosaamiseemme kuuluu lisäksi työturvallisuutta koskevat asiat, myös työtapaturmia ja työturvallisuusrikoksia koskevat asiat.

  Työoikeudessa, kuten muillakin liiketoimintaan liittyvillä oikeudenaloilla ennakointi ja valmistautuminen tuleviin, myös epätodennäköisiin tapahtumiin on tärkeää. Asiantuntijamme ovat apunanne kaikissa työoikeudellisissa kysymyksissä.

  Työoikeuden palvelumme kattavat kaikki palvelut työsopimuksen tai johtajasopimuksen laatimisesta aina irtisanomisesta aiheutuviin riitoihin.

  Työsopimuksiin liittyvät oikeudenkäynnit voivat joskus johtua siitä, että työsopimuksen sisältöön, varoituksen laatimiseen tai irtisanomismenettelyyn ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomioita.

  Yhteistoimintaneuvottelu (YT-neuvottelu)

  Vähintään 20 henkilöä työllistäviä työnantajia velvoittava yhteistoimintamenettely (YT-menettely) sisältää useita pakottavia menettelysäännöksiä, joiden rikkominen voi johtaa merkittäviin ylimääräisiin kustannuksiin. Tämän vuoksi asiantuntija-avun käyttäminen YT-neuvotteluiden suunnittelussa tai toteutuksessa on järkevää.

  Työoikeudessa, kuten muillakin liiketoimintaan liittyvillä oikeudenaloilla ennakointi ja valmistautuminen tuleviin, myös epätodennäköisiin tapahtumiin on tärkeää. Asiantuntijamme ovat apunanne kaikissa työoikeudellisissa kysymyksissä.