• FI
 • EN
 • LAINE NIKKANEN LUUKKO OY
 • Puh. 010 581 440
 • Lakipalvelut - Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko

  Verotus

  Hoidamme tuloverotukseen, arvonlisäverotukseen, jäteverotukseen ja arvonlisäverotukseen liittyviä valitus- ja oikeudenkäyntiasioita. Otamme huomioon hoitamissamme sopimusasioissa ja yritysjärjestelyssä verotuksellisen näkökulman ja osallistumme yrityksen verosuunnitteluun.

  Verosuunnittelu

  Verosuunnittelu tarkoittaa verojen määrän optimointia laillisin keinoin. Verosuunnittelu on laillista ja perustuu siihen, että jokaisella yksilöllä ja yrityksellä on oikeus valita verotuksellisesti edullinen toimintavaihtoehto. On tärkeää tietää, missä kulkee verosuunnittelun ja laittoman veronkierron rajat.

  Hyväksyttävät verosuunnittelun keinot perustuvat yleensä vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön tai Verohallinnon ohjeisiin. Merkittäviin järjestelyihin haetaan usein ennakkoratkaisu Verohallinnolta järjestelyn hyväksyttävyyden varmistamiseksi.