• FI
 • EN
 • LAINE NIKKANEN LUUKKO OY
 • Puh. 010 581 440
 • Lakipalvelut - Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko

  Yrityssaneeraus

  Yrityssaneeraus voi olla toimiva keino ratkaista yrityksen vakavat maksuvaikeudet. Yrityssaneeraus ei ole oikotie kannattavuusongelmien ratkaisemiseen. Heikosti kannattavia yrityksiä – etenkin jos tulorahoitus on negatiivista – tulisi saneerata vain poikkeuksellisesti. Kannattavuuskysymysten lisäksi saneerausmenettelyn yhteydessä on varmistettava käyttöpääomarahoituksen riittävyys. Asianajajat Jouni Nikkanen ja Jussi Luukko toimivat yrityssaneerausten selvittäjinä. Meillä on kokemusta ja ammattitaitoa analysoida oikeudellisten kysymysten lisäksi yrityksen taloudellisia kysymyksiä.

  Tärkeä osa yrityssaneerausta on yrityksen velkasaneeraus, jossa velkojen maksuaikataulua voidaan muuttaa ja velkoja voidaan leikata. Yrityssaneeraus on kuitenkin paljon muuta kuin pelkkä velkajärjestely: onnistunut saneeraus edellyttää lähes aina liiketoiminnan uudelleenjärjestelyjä.

  Laaja kokemus eri aloilta

  Toimistollamme on laaja kokemus pk-yritysten, mikroyritysten ja maatalousyritysten saneerauksista. Toimistomme asianajajat hallitsevat juridiikan lisäksi yritystalouden ja tilinpäätösanalyysin peruskysymykset. Saneerauksessa saatetaan tarvita ulkopuolisen konsultin apua yleisissä liiketaloudellisissa kysymyksissä tai toimialan erityiskysymyksissä. Menettelyn kustannukset on pidettävä kurissa ja suhteutettava yrityksen kokoon, toimialaan ja kannattavuuteen.

  Saneeraushakemus

  Laadimme saneeraushakemuksen tai annamme suostumuksen yrityssaneerauksen selvittäjän tehtävään sillä edellytyksellä, että yrityksen kannattavuus on riittävän hyvällä tasolla tai on olemassa perusteltuja odotuksia kannattavuuden parantumiselle. Teemme tilinpäätösanalyysin perusteella omat johtopäätöksemme siitä, onko yritys saneerauskelpoinen.

  Milloin yrityssaneeraukseen?

  Yrityksen johdon tai yrittäjän on sitouduttava saneeraukseen ja kaikin keinoin työskenneltävä kannattavuuden parantamiseksi. Lisäksi on suositeltavaa, että rahoittajat tai ainakin joku merkittävimmistä yrityksen rahoittajista on yrityssaneerauksen kannalla. Yrityksen merkittävimmät asiakkaat eivät saa menettää uskoaan yritykseen kriisitilanteessa.

  Saneerauksen selvittäjän on toimittava yhteistyössä yrityksen johdon tai yrittäjän kanssa. Lisäksi selvittäjän tulee keskustella aktiivisesti velkojien, taloushallinnosta vastaavien sekä tilintarkastajan kanssa.

  Parhaassa tapauksessa saneerauksella saadaan pelastettua konkurssin partaalla oleva yritys. Yritys voi selviytyä vakavista maksuvaikeuksia, ja toisinaan yrityssaneeraukseen hakeutuminen on ainoa vaihtoehto konkurssille. Yrityssaneeraukseen hakeutuminen on järkevää silloin, kun yrityksen kannattavuus on riittävä ja maksuvaikeudet ovat tilapäisiä.

  Saneerauksen edellytykset

  Yrityssaneerauksen onnistuminen edellyttää yrityksen johdolta ja omistajilta vahvaa sitoutumista yritykseen. Selvittäjän ja yrityksen johdon välillä tulee olla luottamuksellinen suhde. Käytämme saneerauksissa myös ammattitaitoisten tilintarkastajien tai liike-elämän konsulttien apua. Yrityssaneeraukseen hakeutuessa on järkevää olla hyvissä ajoin yhteydessä suurimpiin velkojiin. Usein jo hakemusvaiheessa pyydetään suurimmilta velkojilta suostumusta saneerauksen aloittamiselle. Ilman suurimpien velkojien tukea yrityssaneerauksen edellytykset ovat usein heikot.

  Yrityssaneerausta ei missään nimessä tule aloittaa vain konkurssin alkamisen pitkittämiseksi. Valitettavan usein yritys päätyy konkurssiin ennen maksuohjelman päättymistä.